Nieuws

28 juni 2021Waarom familiebedrijven falen

Harold Boël, CEO van de beurgenoteerde familiale holding Sofina, sloot een recent interview met De Tijd af met volgende raadselachtige woorden: “Tolstoi zei: ‘Alle gelukkige gezinnen zijn hetzelfde, maar elk gezin is ongelukkig op zijn manier’. Voor familiebedrijven geldt eigenlijk het omgekeerde. Zij die succesvol zijn, doen dat op hun eigen manier, terwijl zij die overkop gaan allemaal dezelfde fouten maken.”

Indien Harold Boël het bij het rechte eind heeft, is het vanzelfsprekend erg belangrijk te achterhalen welke fouten falende familiebedrijven maken.

Uit onderzoek en onze eigen praktijk blijkt inderdaad dat falende familiebedrijven dezelfde fouten maken. In deze bijdrage doen wij een poging om deze fouten op een rijtje te zetten. Het zijn er vijf.

Lees meer

04 juni 2021Wat kan meervoudig stemrecht betekenen in het familiebedrijf?

Staaldraadproducent Bekaert kondigde recent aan het dubbel stemrecht in te voeren, als een middel om de langetermijnvisie en loyauteit van aandeelhouders te belonen. Lotus Bakeries is een ander genoteerd familiebedrijf dat eerder die weg insloeg. Daarmee verstevigen de familiale aandeelhouders hun positie in het familiebedrijf vermits zij opnieuw een veel grotere zeggenschap bekomen in de algemene vergadering.

Sedert de wijziging van het vennootschapsrecht door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kan inderdaad worden afgeweken van de tot dan ijzeren regel: “één aandeel, één stem”.

Lees meer

29 april 2021Duurzaamheid: raden van bestuur van familiebedrijven hebben een voetje voor

In een recente open brief hebben een aantal toppers uit het bedrijfsleven en de academische wereld, onder aanvoering van de Britse ex-centrale bankier Mervyn King, gewezen op het verband tussen duurzaamheid en corporate governance. Zij vinden dat het huidige corporate govenance systeem nog te zeer is afgestemd op de primauteit van de aandeelhouder. Ze pleiten ervoor om in raden van bestuur duurzaamheid centraal te stellen en te focussen op hoe bedrijven waarde kunnen creëren voor henzelf en al hun stakeholders. Duurzaamheid betekent in principe dat geen enkele belanghebbende significant benadeeld mag worden door een bedrijfsbeslissing, stelt Etion-governance deskundige Philip Verhaeghe pertinent. Dit houdt onder meer in dat men bij beslissingen de lange termijn boven de korte termijn stelt.

Lees meer

Lees ook